شنبه 23 آذر 1398  23:18
منو / Menu

مکمل ویتامینی - معدنی Hy-Line

اطلاعات تماس شرکت تولید/وارد کننده

- گروه مکمل: ویتامین + مواد معدنی

- نوع مکمل: پودر مخلوط با خوراک

- موارد مصرف: پیش مخلوط سوپر تخمگذار برای دوره رشد:

در موارد بروز بیماری های تضعیف کننده و یا شرایط بد محیطی نظیر دمای بالا و جهت بهبود ذخایر حیوان در آغاز منظم یک دوره تخمگذاری می تواند مفید باشد.

- پیش مخلوط سوپر تخمگذار برای دوره تولید:

جهت کاهش استرس ناشی از پیک تولید و تداوم بالا و جلوگیری از عوارض چرخش Paresis در گله های پر تولید در این مکمل می توان استفاده کرد.

- میزان و روش مصرف: 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی و 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه با هر تن خوراک مخلوط گردد.

- بسته بندی: پاکت های 25 کیلوگرمی دوقلو (25 کیلوگرم ویتامین+ 25 کیلوگرم مواد معدنی)

- ترکیب: طبق جدول ذیل

  

 Layer 

 Grower 

Hyline 

 Mg 

1100 

2200 

Cu

 Mg 

340 

340 

I

 Mg 

11000 

11000 

Fe

 Mg 

17600 

17600 

Mn

 Mg 

60 

60 

Se

 Mg 

17600 

17600 

Zn

 IU 

 1760000 

1980000 

A

 IU 

660000 

660000 

D3

 IU 

3300 

4400 

E

 Mg 

440 

660 

K

 Mg 

340 

440 

B1

 Mg 

1100 

1320 

B2

 Mg 

660 

880 

B6

 Mg 

120 

180 

B9

 Mg 

44 

44 

B12

 Mg 

5600 

6600 

Niacin Amide

 Mg 

1320 

2200 

 Pantothenic acid 

 Mg 

11 

11 

Biotin

 Mg

22000 

22000 

Cholineمحصولات مشابه