چهارشنبه 29 آبان 1398  21:37
منو / Menu
 • گندم
  2,000 تومان
 • جو
  1,360 تومان
 • جو امیر
  1,360 تومان
 • جو نوشهر
  1,360 تومان
 • ذرت برزیل
  1,360 تومان
 • ذرت اکراین
  1,360 تومان
 • کنجاله سویا
  2,550 تومان
 • کنجاله کلزا
  1,660 تومان
 • کنجاله آفتابگردان
  2,800 تومان
 • پودر چربی
  7,090 تومان
 • پودر ماهی
  15,000 تومان
 • پودر گوشت
  2,700 تومان
 • دی کلسیم فسفات
  5,650 تومان
 • منوکلسیم فسفات
  7,100 تومان
 • جوش شیرین
  4,050 تومان
 • متیونین
  32,500 تومان
 • لیزین
  17,000 تومان
 • کولین
  5,700 تومان
 • ترئونین
  18,900 تومان
 • جوجه یکروزه گوشتی
  2,450 تومان
 • جوجه تخم گذار
  3,300 تومان
 • تخم مرغ
  7,500 تومان
 • مرغ زنده
  9,050 تومان
 • مرغ کشتار
  13,200 تومان
 • روغن طیور
  4,700 تومان
 • روغن گیاهی
  85,000 تومان
 • روغن سویا
  6,100 تومان
 • روغن سویا انسانی
  6,875 تومان
 • سوپر استارتر
  3,390 تومان
 • کنسانتره 2/5% تخم گذار
  9,500 تومان
 • کنسانتره 5% تخم گذار
  5,300 تومان
 • کنسانتره 2/5% گوشتی
  13,000 تومان
 • کنسانتره 5% گوشتی
  7,000 تومان