یکشنبه 27 مرداد 1398  09:44
دانشنامه جم
منو / Menu
دقیق ترین قیمت ها در کل دنیای مجازی
 • گندم
  1,900
 • جو
  1,510
 • جو امیر
  1,505
 • جو نوشهر
  1,490
 • ذرت برزیل
  1,490
 • ذرت اوکراین
  1,360
 • ذرت رومانی
  1,470
 • کنجاله سویا
  2,681
 • کنجاله سویا آرزانتین
  2,770
 • کنجاله کلزا
  2,150
 • کنجاله آفتابگردان
  1,610
 • پودر چربی
  12,500
 • پودر ماهی
  13,000
 • دی کلسیم فسفات
  5,700
 • منوکلسیم فسفات
  6,400
 • جوش شیرین ایرانی
  3,500
 • متیونین
  35,000
 • لیزین
  47,150
 • کولین
  6,000
 • ترئونین
  19,800
 • جوجه یکروزه گوشتی
  2,814
 • جوجه تخم گذار
  2,500
 • تخم مرغ
  6,800
 • مرغ زنده
  10,000
 • مرغ کشتار
  13,900
 • روغن طیور
  9,000
 • روغن گیاهی
  9,100
 • روغن سویا
  10,500
 • روغن سویا انسانی
  11,000
 • سوپر استارتر
  3,590
 • کنسانتره 2/5% تخم گذار
  10,500
 • کنسانتره 5% تخم گذار
  5,600
 • کنسانتره 2/5% گوشتی
  13,470
 • کنسانتره 5% گوشتی
  7,500
همه قیمت ها...

دسته بندی

اپلیکیشن موبایل

دانشنامه جامع دامپزشکی جم