چهارشنبه 24 مهر 1398  19:44
دانشنامه جم
منو / Menu
دقیق ترین قیمت ها در کل دنیای مجازی
 • گندم
  2,030
 • جو
  1,360
 • جو امیر
  1,360
 • جو نوشهر
  1,360
 • ذرت برزیل
  1,360
 • ذرت اکراین
  1,365
 • کنجاله سویا
  2,600
 • کنجاله کلزا
  1,760
 • کنجاله آفتابگردان
  2,600
 • پودر چربی
  7,200
 • پودر ماهی
  15,000
 • پودر گوشت
  2,700
 • دی کلسیم فسفات
  5,650
 • منوکلسیم فسفات
  6,650
 • جوش شیرین
  4,050
 • متیونین
  32,500
 • لیزین
  21,500
 • کولین
  5,300
 • ترئونین
  19,000
 • جوجه یکروزه گوشتی
  2,300
 • جوجه تخم گذار
  3,700
 • تخم مرغ
  6,650
 • مرغ زنده
  9,250
 • مرغ کشتار
  13,000
 • روغن طیور
  4,700
 • روغن گیاهی
  85,000
 • روغن سویا
  6,100
 • روغن سویا انسانی
  6,875
 • سوپر استارتر
  3,390
 • کنسانتره 2/5% تخم گذار
  9,800
 • کنسانتره 5% تخم گذار
  5,500
 • کنسانتره 2/5% گوشتی
  13,260
 • کنسانتره 5% گوشتی
  7,400
همه قیمت ها...

دسته بندی

اپلیکیشن موبایل

دانشنامه جامع دامپزشکی جم