دوشنبه 28 بهمن 1398  23:49
دانشنامه جم
منو / Menu
دقیق ترین قیمت ها در کل دنیای مجازی
 • گندم
  2,080
 • جو
  1,360
 • جو امیر
  1,360
 • جو نوشهر
  1,360
 • ذرت برزیل
  1,360
 • ذرت اکراین
  1,360
 • کنجاله سویا
  2,500
 • کنجاله کلزا
  1,750
 • کنجاله آفتابگردان
  3,150
 • پودر چربی
  7,090
 • پودر ماهی
  15,000
 • پودر گوشت
  2,700
 • دی کلسیم فسفات
  5,650
 • منوکلسیم فسفات
  7,100
 • جوش شیرین
  4,050
 • متیونین
  32,500
 • لیزین
  17,000
 • کولین
  5,700
 • ترئونین
  25,300
 • جوجه یکروزه گوشتی
  2,900
 • جوجه تخم گذار
  3,700
 • تخم مرغ
  7,950
 • مرغ زنده
  8,800
 • مرغ کشتار
  12,600
 • روغن طیور
  4,700
 • روغن گیاهی
  85,000
 • روغن سویا
  5,900
 • روغن سویا انسانی
  5,850
 • سوپر استارتر
  3,390
 • کنسانتره 2/5% تخم گذار
  9,500
 • کنسانتره 5% تخم گذار
  5,300
 • کنسانتره 2/5% گوشتی
  13,000
 • کنسانتره 5% گوشتی
  7,000
همه قیمت ها...

دسته بندی

اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشین موبایل دانشنامه جم(دامپزشکی و دامپروری)